Åter till Startsida
Åter till Färglistan

Birman är en himalayatecknad katt. D.v.s. ansiktet, öronen, svansen och benen har en mörkare färg än kroppen som ska vara svagt ljust färgad i en färg som stämmer med maskfärgen. En äldre katt blir ofta mörkare p?kroppen. Maskfärgen ska vara s?jämn och tät som möjligt.


Den rödmaskade birmans maskfärgen ska vara varmt teglröd med en stark ton. Färgen ska vara jämn utan skuggningar eller andra markeringar. En helt randfri röd katt är nästan omöjlig att f?

Mer att läsa om rött

Rödmaskad birma betecknas SBI d
Nosspegel : Tegel
Trampdyner : Rosa 
Genetisk kod : aa BB DD XOy = hane
Genetisk kod : aa BB DD XOXO = hona


Rödmaskad fullvuxen hona
GIC Cheapthrills Rioja DM
Ägare: Lena Nordström

 


Rödmaskad Birma - fullvuxen
GIC Cheapthrills Rioja DM
Ägare: Lena Nordström


 
 

RÖTT ?speciellt som f?andra färger

I denna artikel går jag djupare in p?rött- creme- och sköldpaddsfärgade katter. Jag kommer ocks?att beskriva hur det kommer sig att det trots allt föds en hel del hankatter som är sköldpaddsfärgade och vad det kan tänkas bero p?

Pälshåren innehåller en mängd sm?korn som tillsammans och med en speciell storlek bildar pälsens olika färger. I grunden finns det endast tv?olika pigment nämligen phaeomelanin som ger rött pigment samt eumelanin som ger svart pigment. Färgen består aldrig av endast en gen utan sammansättningen av flera olika gener. Dessa bildar pigmentkornen som kommer att best?av en mängd pigment som fördelas olika i pälshåret och som ger den mängd av färgvariationer som vi har idag.

Det locus som reglerar svart och rött heter O-lokus. Det röda pigmentet skrivs med O samt det svarta betecknar man med o.

 

Vad är rätt? Eller är det verkligen fel?
Kattens färg kan vara mer eller mindre mörk. Allt från ljusblek gulbeige till djup röd mahogny utan att för den delen överg?i creme. Detta är en ganska naturlig sträckning mellan ytterligheterna och styrs liksom andra färger av milj? arv och polygener. Polygener måste förekomma i mängder för att visas korrekt. Ökar man polygener s?ökar man ocks?effekten av färgen. Pluseffekten förstärker och minuseffekten försvagar. All avel går egentligen ut p?att samla polygener för det som är bra (den effekt man vill f?ut). Lyckas man bra får man en ojämn kull med minst en kattunge som är bättre än föräldrarna och några som är sämre. Den bättre ungen för aveln framåt.


Man säger att rött nedärvs könsbundet, vad innebär det?
Locuset som reglerar om ett pigment ska bli svart eller rött sitter p?X-kromosomen
Könet bestäms av könskromosomerna som heter XX för honor och XY för hanar. Hanen kan med andra ord bara ha anlag för rött och creme eller icke rött (svart, choklad, bl? lila) honan däremot kan ha båda anlagen och ger d? sköldpaddsmaskade katter. Sköldpaddsanlaget kan förekomma växelvis och totalt ostrukturerat p?hela kroppen. Orsaken till att det blir en sköldpaddsfärg är att en av kromosomerna i cellen aktiveras i det tidiga stadiet i fosterutvecklingen. Dvs. vissa cellgrupper blir svarta och vissa blir röda.
 

Vid parning ärver kattungen ett anlag vardera från båda föräldrarna. Man kallar de kromosomer som anger kön och för gameter.  T.ex. XX eller XY etc.
 

MOR

FAR

X

Y

X

XX - hona

XY - hane

X

XX - hona

XY - hane

 Hankatten får X-kromosomer från mamman och ger den bara till döttrar. Det är enbart X ?kromosomen som bär p?färginformation. Det är hanen som bestämmer med sin Y-kromosom om det blir hankatter i kullen.
Hanen med sin X-kromosom har anlag för rött OY eller svart oY. Honan som har tv?X-kromosomer kan ha anlag för både rött och svart samtidigt.


Genetiska färgbeteckningar
Oy = rödpigmenterad hane
oy =  svartpigmenterad hane
OO = rödpigmenterad hona
oo =  svartpigmenterad hona
Oo = sköldpaddsfärgad hona

Beträffande de hankatter som blir sköldpaddor s?går det inte att säga vilken genetisk sammansättning katten har förrän man har testat detta. Katten kan bära flera uppsättningar av färgbeteckningarna. I slutet av artikeln redogör jag för några av de orsaker som påverkar detta fenomen.


Dilutionsgen ?ger crememaskade katter
För att f?en dilutionsmaskad katt (vi säger ibland utspädd färg) s?klumpar sig kornen olika i det enskilda hårstrået. För att det ska bli en cremefärgad katt s?innebär det att phaeomelaninkornen (feomelanin) i en röd katt klumpar sig s?att utfallet blir creme. Dilutionsgenen är recessiv.

Den genetiska termen är: Dilution = d


Agouti (tabby) eller solid (enfärgad) ?
D.v.s. vi kallar vanligen agoutikatterna tabby samt de solida för enfärgade.

Tabbykatterna har mönstrade himalayateckningar. Man kan säga att de har band av en ljusare viltfärg samt att de är varvade med den aktuella maskfärgen. Det är melaninet i hårstrået som bildar denna agoutieffekt.
Rödpigmenterade katter ser man sällan s?”enfärgade?som exempelvis en brunmaskad birma. Det underliggande mönstret (tabby) kommer s?gott som alltid att vara synligt p?något sätt.

Den genetiska termen är: Agouti = A samt Solid = aa


Hur ser man om katten är tabby?
Agoutikatterna känns igen p?den avvikande färgade nosspegeln. Pälshåren p?insidan av örat är ljusbleka, nästan glittrande. Läpparna är mörka och hakan är oftast väldigt ljus. P?den vuxna katten ser man ljusa kindpartier som man ibland kallar rosetter samt ljusa ringar runt ögonen. Även undersidan av svansen är mycket ljus. Svansen ska vara försedd med ringar. Genom ringarna kan man mönsterbestämma vanteckning, olika grader av vitfläckighet etc. En normaltabby har ca 6 ringar och en tigremönstrad har många fler. Jag nämner detta d?det finns en hel del tabbykatter som är tydliga tigrékatter och inte tabby som angivits i stamtavlan.


Nosspeglar
Nosspeglarna p?de solida och tabbykatterna håller en bestämd färg. Däremot kan den sköldpaddsmaskade variera en hel del, dvs. de kan vara fläckade p?olika sätt. Standarden för de olika färgerna är s?här:

röd katt = tegelröd eller rosa nosspegel
creme katt = rosa nosspegel
rödtabby katt = tegelröd och/eller rosa nosspegel
cremetabby katt = rosa nosspegel
brunsköldpaddsfärgad katt = tegelröd och/eller rosa nosspegel
blåsköldpaddsfärgad katt = gammelrosa och/eller rosa nosspegelTrampdynor
Trampdynorna ska företrädesvis vara rosa p?en Helig Birma. När det finns fläckar p?trampdynorna s?stämmer de överens med pälsens färg. Genom att titta p?dessa fläckar s?är det lätt att bestämma maskfärgen.


Sköldpaddshanar
Teoretiskt ska det inte födas några sköldpaddshanar. Trots detta s?dyker det upp cirka 1 p?3000 hankattsfödslar. Forskarna kommer att längre och idag har man konstaterat att det finns fyra möjligheter varför dessa hanar föds.

Somatiska mutationer
Röda katter kan ibland ha sm?fläckar av tabby eller svart p?kroppen. Dessa katter är inte att betrakta som sköldpaddor. Oavsett om de är hon- eller hankatter. Hur som helst, det är d?och d? möjligt för tabbymarkeringar att bli mer omfattande och ger d?en illusion att vara sköldpadd även om det består av övervägande röd färg.

Troligtvis s?skulle man inte lägga märke till det om det är en honkatt men det skapar genast debatt om det skulle vara en hankatt. En sådan katt är fertil och ska paras/betraktas som en röd dito.

Orsaken till detta är en mutation från O till o som bara förekommer p?några f?av kroppscellerna p?denna röda katt. Resultatet är att det nu produceras svart pigment i stället för rött. Omfattningen beror p?när i fosterstadiet som detta sker. Somatiska mutationer av denna sort kan anses vara misstag i utvecklingen.


XXY Genotyp
Den andra förklaringen är att bara en av kromosomerna fungerar i cellen. De flesta sköldpaddshanarna har extra X-kromosomer i cellen som resulterar i genotyp XXY, istället för XY som är normalt. Eftersom cellen inaktiverar den extra X kromosomen, såsom sker i honkattscellen, blir sammansättning i varje cell XY; precis som en normal hane. Detta innebär att embryot utvecklas till en hankatt. Emellertid s?innehåller denna katt funktionen av tv?olika former av XY, beroende av vilken av de tv?X:en som är obrukbar. Om en bär p?O s? producerar den orange och den andra är o s?producerar den svart. Trots att katten blir en hane s?innebär denna onormala utveckling att katten blir steril.


XX och XY mosaik
Den tredje förklaringen kommer från mikroskopiska studier som har avslöjat att sköldpaddshanar är ett resultat från en variation av ovanliga kromosomsammansättningar. De kan vara sammansatta av blandningar av XX och XY celler, XX och XXY celler eller XY och XXY celler. Eller t.o.m. en mycket mer blandad kombination av cellsammansättningarna. Fenomenet är känt som mosaikmönster. För att sköldpaddor ska uppst?måste hanen åtminstone vara bärare av tv?X-kromosomer och ha X-kromosomer med O alleler och o alleler. Den extremt ovanliga förekomsten av fertila sköldpaddshanar förklaras av att den katten har den normala förekomsten av XY celler. Däremot finns det onormala kromosomsammansättningar p?andra ställen. XXY sammansättningen är onormalt för hankattens könsuppsättning. Däremot om organet innehåller XY celler, kan funktionell sperma produceras. Hane kan med andra ord bli helt fertil eller bara delvis fertil. Detta beror p?många olika faktorer som jag inte går in djupare p?i denna artikel.


Chimerickatter
Den fjärde orsaken hittar vi hos Chimerickatterna  som har en speciell funktion för förekomsten av sköldpaddshanar. Chimeric är en unik ras som inte finns i Sverige. Chimerichanens, kan olika XY cells visa sig från sammanslaggningen av tv?olika ägg. Skillnaden mellan de tv? cellerna är att X-cellen i en kan bära O d?däremot X-cellen i den andra kan bära av o. Paradoxallt nog, kommer djuren att genetiskt vara XY om man tittar i ett mikroskop och de kommer ocks?att vara fertila.


Sterila svarta/bruna honor
I tillägg till den något ovanliga händelse d?det föds sköldpaddshanar s? kan det ocks?förekomma bruna (svarta) honor. De är lite speciella d?man får ett utfall som inte är väntat.
Dessa djur påkallar sällan någon uppmärksamhet d?deras phenotyp inte väcker samma intresse som en sköldpaddshane. Många av dem kan vara sköldpaddskatter som inte visar orange eller rött. Emellertid, s?finns det anledning att tro att en del av dessa honor saknar en andra X kromosom. Detta fenomen brukar man referera till Turners (engelsk forskare). Dessa katter är ofta småväxta och sterila.


Genetiska termer för de olika färgvarianterna
Röd = aa BB Bb bb DD Dd XOXO XO Y
Rödtabby = AA BB Bb bb DD Dd XOXO XO Y
Creme = aa BB Bb bb dd XOXO XO Y
Cremetabby = AA BB Bb bb dd XOXO XO Y
Sköldpadd = aa BB Bd DD Dd XOXO
Sköldpaddstabby = AA Aa BB Bd DD Dd XOXO


Utveckling av färger
Röd
Den röda kattungen i en mixad kull ”strålar?mer än vad de övriga kattungarna gör. De röda katterna utvecklar ocks?sin färg något senare än creme och har oftare en mera markant ljus kroppsfärg.
Det är viktigt att tänka p?att det är ganska stor skillnad om katten har brun- eller chokladmask som ”bakomliggande färg? Chokladen ger en mer mahognyliknande röd.
En röd katt som maskar brunt utvecklar sin pointfärg mycket senare än den som har choklad bakom. Dessa katter blir ofta felregistrerade som creme. Däremot framträder oftare markeringar/ränder hos katten med choklad bakom.
Har katten ”fräknar?/span> (se Svarta fläckar p?röda katter) s? framträder de som bruna p?en röd som maskar brunt och som choklad p?en röd katt som maskar choklad. Detta kan vara till god hjälp när man vill färgbestämma.


Creme
En creme maskar antingen blått eller choklad. Färgen är mer kompakt och utvecklas långt tidigare än rött. Creme går åt ”sand?effekten och man kan tänka sig ett stänk av puder för att f?den rätta tonen.

Illusionernas färger
De sköldpaddsmaskade katterna är ofta lätta att färgbestämma tidigt. Samtidigt s?är det svårt att se utbredningen av den ljusare färgen. Paddorna identifierar man genom att de ofta får prickar som startar p? öronen.

Färgen p?en sköldpadda består, som jag tidigare redovisat, av tv?färger, t.ex. brunt och rött eller blått och creme. Mönstret som bildas får egentligen se ut hur det vill huvudsaken att det består av de tv?färgerna samt att de finns p?samtliga maskade delar.

Det är först när de färgar ut som illusionerna börjar. Det är därför viktigt att man vid sin bedömning av katten känner p?dem ordentligt.

Några exempel:
Bläs - antingen ljus eller mörk färg kan ge katten uttryck av att vara smalare eller mer markerad. Sitter den p?nosryggen kan man uppfatta det som en svagare eller kraftfullare profil.
Kindparti ?är denna del av huvudet utmaskad i creme s?förefaller katten vek i detta parti. Är den rejält brunmaskad kan man tro att den är kraftfullare än vad verkligheten visar.
Fläckar ?dessa kan vara svåra att konstatera när katten är ung. Framför allt de som sitter p?hakan., Dessa  kan spela uppfödaren och ägaren många spratt.
Vertikala linjer ?d.v.s. ena sidan är brun och den andra röd. Ibland lägger sig denna linje mitt p?nosryggen. Tittar man d?från ena eller andra sidan kan man uppfatta den starkare färgade sidan som väldigt kraftfull.


Brunsköldpaddor
Dessa visar ofta en högre grad av skuggor och schatteringar i sin päls när de utvecklas. Ibland upplever man dem mörkare än de är. Detta p?grund av färgernas uppblandning och omfattning (ofta illusion). Man får vara mycket observant p?de partier som ska bli röda och inte missta sig p?partier som kanske blir vita. P?tassarna är det lättast att se om man utgår från den yttre kanten av sockan och sakta följer tassens vita ”socklinje?till den andra sidan av tassen.

Blåsköldpaddor
Dessa ser gärna lite grådaskiga ut, om jag får uttrycka mig s? Färgen brukar bättra p?sig när kattungen är cirka 15-16 veckor. Blåsköldpaddan kan ibland f?lite av skifferton över pälsen (silvrigt skimrande). Ofta är det blåpaddorna som ser randigast ut även om de inte är tabby.

Även här måste man vara mycket observant p?de partier som ska bli creme och inte missta sig p?partier som kanske blir vita. P?tassarna är det lättast att se om man utgår från den yttre kanten av sockan och sakta följer tassens vita ”socklinje?till den andra sidan av tassen.

Något konstigt, som många uppfödare av blåsköldpaddor noterat, är att p? öronen s?har cremefärgen en nästan läderartad effekt utan päls men däremot d?färgen sitter p?kroppen s?har den normal hårväxt.


Tips
Tvekar man p?färgen från röd till creme s?kan man vara ganska säker p?att det hellre är en dålig röd än en bra creme.Creme kontra rött p?en kattunge
P?kattungar framträder den crememaskade färgen tidigare än den röda. Många tar ofta fel och tror att kattungen d?är röd. Ofta är det lättast att fastställa färgen p?örontoppar, hasorna eller p? svansen där den utvecklas tidigt.


Sköldpaddshona agouti
Här hittar man ränder i både de röda och svarta partierna.

Sköldpaddshona icke agouti
Här ser man pigmentets påverkan p?den röda färgen som oftast är svagt randad men ränderna upphör direkt när det övergår till svart färg.


Svarta fläckar p?röda katter
Detta är ett fenomen som kan uppst?p?röda katter. Undantagsvis sker detta p?crememaskade katter. Katterna får under åren som går ett ökat antal fläckar p?nosspegel, läppar och t.o.m p?öronkanter. Det kan ocks?visa sig som svarta morrhår eller t.o.m som en svart fläck i pannan. Detta beror p? att någon gång under embryotiden fick kattungen en skada p?en somatisk kromosom som påverkade ett visst område p?kroppen.
Dessa katter ska inte omregistreras som sköldpaddor d?man vid studier av det enskilda hårstrået ser den röda färgen som är svår att se med blotta ögat.

 


Förklaringar:
Allel - När en gen i ett locus förekommer i olika varianter kallas dessa alleler.
Locus = varje gen har sitt bestämda ställe p?kromosomen och detta kallas locus
Recessiv = Genen måste komma från båda föräldrarna. Den kan ligga dold i flera generationer
Polygen = mängder


Källor:
Ann-Marie Nilssons förträffliga artiklar i Våra Katter både p?70- och 90-talet. Dessa artiklar har lärt mig mycket men kanske mest fått mig intresserad av vad som döljer sig bakom alla färger.
Roy Robinssons m. fl. Genetics for catbreeders and veterinarians
John Hansson ?Pannaduloa cattery ?specialist p?röda katter och uppfödare av siames.
 

 
Michael Kors veske billig
Canada Goose outlet
Billiga UGGs Outlet
Bolsos Michael kors outlet